Memento mori

(CAT) Aniversari de mort o Memento mori és un retaule que fa referència al pas del temps, als rituals, a l’acceptació de la mortalitat i la dialèctica entre la teologia racional i la cosmogonia. El retaule és un tríptic i conjuga elements pictòrics i tridimensionals. L’obra és una mescla de materials (fusta, formigó, cera, acer, paper, seda) i de tècniques (dibuix, tipografia, escultura, talla, grafiti). 67×116 cm

(EN) Anniversary of death or Memento Mori is an altarpiece that refers to the passage of time, rituals, acceptance of mortality and the dialectic between rational theology and cosmogony. The altarpiece is a triptych that combines pictorial and three-dimensional elements. The work is a mixture of materials (wood, concrete, wax, steel, paper, silk) and techniques (drawing, typography, sculpture, carving, graffiti). 67×116 cm

 

 

 

(CAT) El retaule engloba diversos pensaments de la filosofia occidental i oriental, i se’n  pot fer dos lectures: la horitzontal i la vertical. Cadascuna d’aquestes està subdividida i conté elements que refereixen a conceptes o idees. En la divisió vertical tenim tres estadis (d’esquerra a dreta): la mort, la potència de vida, la renaixença. En la divisió horitzontal tenim quatre estadis (de baix a dalt): el terrenal, el carnal, el conceptual i l’anímic. Els elements que componen el retaule son: (1) el compte de dies i aniversaris: 25, 50, 100; (2) la materialitat, carn i os amb nota de Leibniz en alemany: “Diàleg de la relació entre les coses i les paraules”; (3) la concepció simbolitzada per un úter amb el recordatori en llatí “memento mori”; (4) irrupció en el món dels vius d’un bebè amb nota de Leibniz “sobre monadologia”; (5) tetraedre amb capolls de seda símbol de saviesa-univers i foc; (6) espelma consumida com a transferència d’energia;  (7) fragments d’escorça policromada, taüt amb signe d’infinit o la continuïtat de la vida; (8) crani amb bindi, el tercer ull, sisè Txakra de saviesa i sortida d’energia; (9) espermatozous com llavors en un cel de puresa.

(EN) The altarpiece encompasses various thoughts of Western and Eastern philosophy, and two readings can be made: horizontal and vertical. Each of these is subdivided and contains elements that refer to concepts or ideas. In the vertical division we have three stages (from left to right): death, life potential, renaissance. In the horizontal division we have four stages (from bottom to top): the earthly, the carnal, the conceptual and the soul. The elements that make up the altarpiece are: (1) the account of days and anniversaries: 25, 50, 100; (2) The materiality, flesh and bone with a note from Leibniz in German: “Dialogue of the relationship between things and words”; (3) the conception symbolized by a uterus with the reminder in Latin “memento mori”; (4) irruption in the world of the lives of a baby with a note from Leibniz “on monadology”; (5) tetrahedron with silk buds symbol of wisdom-universe and fire; (6) Candle consumed as an energy transfer; (7) fragments of polychrome bark, coffin with sign of infinity or the continuity of life; (8) Skull with Bindi, the third eye, sixth Chakra of wisdom and power output; (9) sperm as seeds in a pure sky.

 

 

Preu / Price: 790 €
Honoraris d’exposició / Exhibition fee: 250 €

(C) 2018

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s